Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Kongre Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Kongre yani Kurultay Nedir

1 . Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı.
2 . Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre:
"Dil Kurultayı."- .
3 . Tarih Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.

Kurultay (Kongre) Nedir Nasıl Yapılır

Bir konuyu görüşmek üzere çeşitli ülkelerden gelen delegelerin katılmıyla gerçekleştirilen uluslararası toplantılara veya bir kurumun belli zamanlarda ya da gerektikçe yaptığı toplantılara "kurultay" denir.

Dil kurultayı, eğitim kurultayı gibi çeşitli başlıklar altında düzenlenen kurultaylarda, yapılan çalışmalar üzerine dinleyiciye bilgi verilir. Kurultaylar kamuoyuna açık olabileceği gibi (toplumu ilgilendiren kurultaylar böyledir), kapalı da olabilir (toplumun genelini ilgilendirmeyen kooperatif kurultayları böyledir). Kurultaylar konunun önemine, konuşmacı sayısına, konuşma sürelerine göre bir kaç oturum sürebilir.

Kongreyi diğer toplantılardan ayıran özellikler

1 - Kongre sonunda bir karara varılır ve bu karar ilgililer için bağlayıcı özellik taşır.
2 - Kongre eğitim amaçlı bir toplantı değildir.
3 - Kongre bir kurum tarafından kurum bünyesinden kişilerce düzenlenir.
4 - Katılımcılar kurum üyesi olmak zorunda olabilir ya da olmayabilirler.

Eski Türklerde Kurultay

Kurultay, Türkçe kurul ile Moğolca tay ekinin birleşmesinden oluşmuş bir kavram olup danışma meclisi anlamına gelmekteydi. Aynı anlamı ifade etmek üzere Toy kavramı da kullanılırdı. Eski Türklerde devlet işlerinin yürütülmesinde devlet başkanına her açıdan yardımcı olan kurumların başında Kurultay veya Toy gelirdi.
 
Bu durumda Kurultay, devlet yönetiminin temelini oluşturan bir kurumdu. Bütün devlet işleri orada bilen kişilere danışılarak halledilirdi. Dolayısıyla eski Türklerin “Geniş elbise parçalanmaz, danışmakla gelişen bilgi bozuk ve kötü çıkmaz” prensibini kendilerine rehber edindiklerini görüyoruz.
 
Eski Türklerdeki Kurultayları Küçük ve Büyük Kurultay olarak ikiye ayırarak incelemek gerekecektir. Küçük Kurultay halkın katılımı ile Beylerin seçildiği kurultaydı. Boy’un ileri gelenleri zaman zaman toplanarak Boy’a ilişkin hususları görüşürler, bazen bunlara halk da katılırdı. Başka bir ifade ile bu kurultaylar dini ve milli bayramlar şeklinde geçer sonra da devlet işleri görüşülürdü. Büyük Kurultaylar ise, beyler, yüksek dereceli devlet memurları ile halkın ileri gelenleri katılır ve Hakan seçiminden savaş ve barış ilanına kadar bütün devlet meseleleri burada görüşülürdü. Bu törene katılmamak itaatsizlik anlamı taşıyordu.

Kurultaylarda Hakan’ın sağ tarafında vezirler (genellikle dokuz vezir vardır), beyler ve komutanlar yer alır; sol tarafında ise memleketin ileri gelenleri ve memurlar otururdu. Basit bir devlet meselesi için dahi kurultay toplanırdı ve alınan karar halka duyurulurdu.
 
Sonuç olarak, eski Türklerde Hakan’ın devlet işlerini görürken danıştığı bir Kurultay vardı. Böylece halk yönetime katılmış oluyordu. Hakan’ın seçimi veya görevini yapamadığı durumlarda azli, Kurultay’ın göreviydi. Kararların nasıl alındığına ilişkin elimizde bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Hakan’ın Kurultay kararı ile bağlı olmadığı, Kurultay’ın kararının aksini yapabileceği, fakat bu durumda sonuca da kendisinin katlanacağını söylemek gerekir.Kongre Resimleri

 • 5
  Chp Kurultayı 3 yıl önce

  Chp Kurultayı

Kongre Sunumları

 • 4
  Önizleme: 3 yıl önce

  Kongre ve fuar nedir sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KONGRE TURİZMİ VE FUAR ORGANİZASYONU

  2. Sayfa
  2KONGRE İLE İLGİLİ TANIMLARToplantı türleriKongre tanımKongreciliğin tarihiKongreler ve turizm ilişkisiKongre turizminin diğer turizm türleri ile ilişkisi

  3. Sayfa
  3girişII.Dünya Savaşından sonra büyük gelişme göstermiştir.Üretimin artması,yeni pazarlama teknikleri,bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeler artmasında etkili olmuştur.

  4. Sayfa
  24.02.2016dogangurdal@hotmail.com4

  5. Sayfa
  5Neden ihtiyaç duyulmuştur?Bilgi alış-verişinde bulunmak,tartışmak vs. için bir araya gelen insanların seyahat,konaklama toplantı vs. ihtiyaçlarının karşılanması için böyle bir sektör ortaya çıkmış ve bir turizm türü olmuştur

  6. Sayfa
  6Katılan kişi sayısına göre toplantıların sınıflandırılmasıKatılımcı sayısı-50 delegeye kadar50-300 delege300 delege üzeriSeminerKolokyumWorks hopPanelKomisyon TopDenetim Kur.TGenel kurullarKonferanslarSempozyumlarZirveKongrelerGenel Kurullar

  7. Sayfa
  24.02.2016dogangurdal@hotmail.com7En sık yapılan toplantı türleri,Meeting,Konferans,Forum,Sempozyum,Seminer,Sempozyum,Seminer,Workshop,Panel,Zirve,Kolokyum,Konvansiyon,Toplantı;Birden fazla insanın ortak amaçlarla bir araya gelmesidir.

  8. Sayfa
  8Meeting;Grup ya da sendikaların bir olayı kınamak veya kutlamak gibi amaçlarla düzenledikleri toplantılar. Siyasi parilerin ve liderlerin düzenlediği açık hava toplantısı. Departman yöneticilerinin personeli bilgilendirmesiKonferans; Mesleki veya teknik (bilim, sanat, ekonomi vb.) alanda herhangi bir konuda, alanında uzman bir kişi tarafından dinleyicilere bilgi vermek amacıyla yapılan uzun, bilgilendirici konuşma türüdür.Daha çok bilimsel ve teknik alanda yapılan ve düzenli bir periyot göstermeyen toplantılardır.

  9. Sayfa
  9

  10. Sayfa
  10Panel;İki veya daha fazla konuşmacının uzmanlık alanlarını yada görüşlerini anlattıkları toplantıdır. Amaç karar vermekten ziyade sorunu çeşitli yönleriyle sohbet havasında tartışmak.Forum;Bir yönetici başkanlığında panelistlerin bir konu hakkında enine boyuna yaptıkları tartışmalardan oluşan toplantılarSempozyum;Bir çok uzmanın bir konu ile ilgili tebliğler sunmasıdır. Bir sempozyum, belirli bir konuda birden fazla panelin yapılmasıyla gerçekleşir. Forumla arasındaki fark şekil şartları açısındandır. Dinleyici katılımı daha az.

  11. Sayfa
  11

  12. Sayfa
  12Seminer;Bilgi ve deneyimin herkes tarafından paylaşılması fikrini kapsar.Büyük boyutlu olduğunda,Forum ya da Sempozyum adını alır.Works hop;Spesifik bir problem için bir araya gelen küçük gruplar.

  13. Sayfa
  24.02.2016dogangurdal@hotmail.com13

  14. Sayfa
  14Zirve;Yüksek seviyedeki resmi görevlilerin katıldıkları toplantılar.Kolokyum;Uzman akademisyenlerin belirli bir konuda konuşmalar yaptıkları ve soruları cevaplandırdıkları toplantılardır.Konvansiyon;İnsanların içlerinde yaşadıkları toplumdan ayrılarak bireysel veya gruplar halinde ortak bir amaç için bir araya gelmeleridir. Bir konu ile ilgili ayrıntılar, kurallar belirlenir.

  15. Sayfa
  24.02.2016dogangurdal@hotmail.com15NOT:Kongre bunların en geniş kapsamlı olanıdır.Büyük bir organizasyonu gerektirir.

  16. Sayfa
  16Kongre TanımıUnsurları,Konu:Belirli bir konudaAmaç:Bilgi alış verişiZaman:kısa ve sınırlandırılmışÇerçeve:kesin bir program

  17. Sayfa
  17

  18. Sayfa
  18Kongreciliğin TarihiKayıtlara göre yapılan ilk kongre 1681 yılında Roma’da Tıp alanında yapılmıştır.Modern anlamda ilk kongre politik alanda 18.07.1914-9.06.1915 tarihleri arasında Viyana’da yapılmış ve en uzun kongre olarak tarihe geçmiştir.

  19. Sayfa
  19Kongreler ve Turizm İlişkisiKongre Turizmi: Kişilerin daimi konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında,uzmanlık gerektiren bilimsel alanlar veya meslek kollarında, belirli bir konuda, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklamanın yanı sıra etrafı görmek, öğrenmek, dinlenmek, eğlenmek gibi eğilimleri de taşıyan olay ve ilişkilerin tümüdür.

  20. Sayfa
  20Kongre Turizmi ile Klasik turizm arasında farklar bulunur;Kongre merkezleri, gelişmiş şehir merkezleri veya yakın bölgeleridir.Klasik turizm deki gibi belli zamanlarda yoğunlaşma görülmez.,Ekonomik bakımdan da normal turiste göre delegenin geliri daha yüksektir

  21. Sayfa
  21Kongre Turizminin Diğer Turizm Türleri ile EtkileşimiKongre Turizmi ve Tatil Turizmi;Normal turizmden sezonları ayrıdır.Kongre turizmi ve tatil turizmi İlkbahar ve Sonbahar ayları tercih edilmektedir.

  22. Sayfa
  22Kongre Turizmi ve Kültür Turizmi; Bilimsel fikir alışverişi,tecrübe ve bilgi transferi,yeni bir medeniyet tanıma ”kültür alışverişi” en başta gelen yararlar arasında sayılmaktadır.Kültür bakımından zengin merkezler daha şanslıdır.

  23. Sayfa
  23Kongre Turizmi ve Politik Turizm; Diplomatların ve politikacıların değişik amaçlarla yaptıkları seyahatler.Ekstra yaptıkları harcamalar turizm olarak adlandırılmıştır.

  24. Sayfa
  24Kongre Turizmi ve Lüks Turizm,Hafta Sonu Turizm,Ekonomik Turizm Ekonomik turizm içerisinde yer alan faaliyetler; İş turizmi,İncentive turizm

  25. Sayfa
  25

  26. Sayfa
  26İş turizmi;Bir iş yeri sahibi veya temsilcisinin işle ilgili anlaşmalar yapmak sergi,fuar,kongre gibi toplantılara katılmak üzere en az 24 saatlik kendi şehrinden ya da ülkesinden bir başka şehir veya ülkeye seyahat etmesi sonucunda yeme içme konaklama gibi harcamalarla gittiği ülkenin ekonomisine katkıda bulunmasıdır.

  27. Sayfa
  24.02.2016dogangurdal@hotmail.com27İncentive Turizm; Şirket çalışanları veya şirkete hizmet edenler için bütün masrafları karşılanmak koşuluyla iş ve dinlence amaçlı olarak düzenlenen turistik amaçlı seyahatlerin tümüdür.En çok tercih eden faaliyet kolları;Sigorta,Elektrik-Elektronik malzeme üretimi,Oto,Yedek parça ofis,İnşaat,

  28. Sayfa
  24.02.2016dogangurdal@hotmail.com28

  29. Sayfa
  29İncentive seyahatinde organizasyon boyunca amaç, şirket imajı oluşturmak ve bu imajı pekiştirmek.

Kongre Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kongre Ek Bilgileri

 • 5
  3 yıl önce

  KONGRE : Konusunda uzman olan kişilerin bir araya gelerek çeşitli konuları toplu olarak görüşmelerine ve karar almalarına kongre denir. Kararlar yazılı metin haline getirilir.

  İki çeşit kongre vardır:
  • Bilimsel Kongre
  • Siyasi Kongre

 • 1
  2 yıl önce

  Kongre Nedir?
  Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
  Cümle 1: Korkunçluğun içinde harikulâde tablolar birbirini kovalıyordu. - R. H. Karay


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Chp Kurultayı
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)